Останнім часом почастішали випадки, коли за результатами проведення контрольного заходу (перевірки) центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, як правило, територіальні органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у разі встановлення порушення вимог законодавства у даній сфері, на підставі статей 67, 68 Кодексу цивільного захисту України одразу звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв і т.п., а суди задовольняють такі позови.

У той же час статтею 69 Кодексу цивільного захисту України визначений чіткий перелік підстав для видачі органом, що здійснює перевірку, приписів, постанов і розпоряджень.

Так, зокрема, у цій статті встановлено, що посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у межах своїх повноважень видають відповідно приписи, розпорядження чи постанови з питань пожежної безпеки у разі:

  • недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;
  • порушення вимог пожежної безпеки передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень будівель та споруд виробничого призначення;
  • випуску і реалізації вибухо-пожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки.

З аналізу наведених вище норм вбачається логічним, що звернення органу ДСНС з адміністративним позовом щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи суб’єкта господарювання щодо якого були проведені контрольні заходи можливо у разі, якщо останнім не будуть виконані у встановлений органом державного нагляду строк законні вимоги, які відображені у відповідному рішенні суб’єкта владних повноважень, яке є обов’язковим для виконання. Складені Акти є підставою для безпосереднього звернення до суду для застосування санкції у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв і т.п.

Оскільки акт, складений за результатами перевірки, не містить будь-яких вимог та встановлених строків, які підлягають обов’язковому виконанню суб’єктом господарювання, не є рішенням суб’єкта владних повноважень, а лише містить факти виявлених порушень, що залишає підприємство у невизначеному стані перед загрозою застосування судом санкції у вигляді повного або часткового зупинення його роботи.


У той же час, національні суди наголошують, що у таких справах вжиття заходів реагування на порушення правил пожежної безпеки слід оцінювати з урахуванням принципу пропорційності, що передбачає дотримання необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямовані такі заходи.