ФАКТ 1

За своєю природою, декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – декларація) є документом, який дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

У такий спосіб суб’єкт господарювання набуває права  на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

ФАКТ 2

Хто і коли може не подавати декларацію відповідності?

1 – суб’єкт господарювання у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

2 – суб’єкт господарювання у разі використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

3 – орендар об’єкта нерухомості (особа, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано його власником.

ФАКТ 3

Чи всі суб’єкти господарювання повинні подавати разом із заповненою декларацією позитивний висновок експертизи (оцінки) протипожежного стану об’єкта?

Ні, лише суб’єкти господарювання з високим ступенем прийнятного ризику повинні подавати такий висновок. При цьому слід пам’ятати, шо оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

Кодексом цивільного захисту України передбачено, що позитивний висновок за результатами оцінки протипожежного стану надається до початку роботи новоутворених підприємств, до початку використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості, за відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки та діє до реєстрації декларації.

ФАКТ 4

Існує законодавча колізія щодо строку реєстрації поданої декларації відповідності.

Так, Порядком подання та реєстрації передбачено, що декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом протягом 5 робочих днів з дня її надходження (пункт 6). Водночас, Кодексом цивільного захисту України передбачається, що декларація реєструється дозвільним органом протягом десяти робочих днів з дня її надходження (абз. 2 ч. 4 ст. 57).

Враховуючи, що Кодекс як Закон України має вищу силу у системі нормативно-правових актів аніж постанова Кабінету міністрів України (що є підзаконним актом), то варто керуватися саме положеннями Кодексу, а отже, брати за орієнтир строк реєстрації у 10 робочих днів.

ФАКТ 5

Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а в разі надсилання рекомендованим листом – дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв’язку.

ФАКТ 6

Чи надсилання декларації означає її автоматичну реєстрацію?

Чи перевіряється фактичною перевіркою правильність та достовірність вказаних у ній даних?

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє у її реєстрації та повертає суб’єкту господарювання для доопрацювання. При цьому, посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації виключно відповідно до правильності її заповнення згідно з встановленою формою.

Достовірність же вказаних у декларації даних при реєстрації не перевіряється, однак може бути перевірена при здійсненні планового або позапланового заходу нагляду (контролю).

У випадку виявлення невідповідності фактичних обставин зазначеному у декларації, її реєстрація може бути скасована.

ФАКТ 7

При реєстрації декларації відповідності діє принцип мовчазної згоди. Так, у разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає наступного дня після завершення строку, встановленого для реєстрації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою.