Чи надсилання декларації означає її автоматичну реєстрацію?

Чи перевіряється фактичною перевіркою правильність та достовірність вказаних у ній даних?

Чи надсилання декларації означає її автоматичну реєстрацію? Чи перевіряється фактичною перевіркою правильність та достовірність вказаних у ній даних?

Якщо декларацію подано чи оформлено з порушенням установлених вимог, дозвільний орган відмовляє у її реєстрації та повертає суб’єкту господарювання для доопрацювання.

При цьому, посадова особа ДСНС або її територіальний орган перевіряють відповідність поданої декларації виключно відповідно до правильності її заповнення згідно з встановленою формою.

Достовірність же вказаних у декларації даних при реєстрації не перевіряється, однак може бути перевірена при здійсненні планового або позапланового заходу нагляду (контролю).

У випадку виявлення невідповідності фактичних обставин зазначеному у декларації, її реєстрація може бути скасована.

Досить часто декларацію повертають на доопрацювання, інколи по декілька разів, тому ми рекомендуємо в процесі її заповнення звертатись за допомогою професіоналів.